GRETE LØVFALL ANDRESEN


• Individuelle timer i Tantrisk massasje

• Livsveiledning & samtale

• Parveiledning

• Individuell kursing i Tantrisk masasje

• Parveiledning via Zoom

• Kvinnekvelder og workshop


Grete tilbyr individuelle timer i Son.

Samme bygg og i kursrommet til Soon Energy Center.Grete & Hilde Aradia reiser også til andre steder i Norge for å holde workshop. Ta kontakt om du ønsker at vi holder workshop der du er.


LITT OM GRETE SIN HISTORIE OG TANKER OM TANTRA & SJAMANISME

Tantrisk massasje opplever jeg som en stille hvisken, en kjærlig påminnelse om at det er noe mer her. En stille hvisken som kan rive ned murer og snu hat om til kjærlighet.


Det som berører meg mest med Tantra er nærheten, den kraftfulle stillheten, kontakten som kjennes dypt inne i meg med andre mennesker, dyrene og naturen.

Selv om vi på mange måter kan se forskjellige ut og ha mange av de samme kvalitetene, er hver og en av oss, slik jeg ser det, unike.

Jeg opplever at Tantra kan bidra med løfte frem kvaliteter i hver og en av oss, slik at vi kan kjenne på en nærhet og helhet inne i oss selv.

Også de kvalitetene vi har glemt at vi hadde, som vi kanskje har lengtet etter.

Den Tantriske massasjen jeg tilbyr, kan brukes til å fremme og bidra til å skape flyt i egen personlig utvikling.


Min historie inneholder en utdannelse og mange arbeidsår som grafiker, men også søken innen spiritualitet og personlig utvikling. I tillegg til å tilby individuelle timer for dyr og mennesker, har jeg blant annet vært med å starte, utvikle og drifte Tantrasenteret i Oslo og Dyretolksenteret.


Det var en periode i livet jeg kjørte meg selv for hardt og for langt vekk fra den jeg egentlig er. Som igjen førte til at jeg i 2010 gikk inn i et alvorlig burnout.
Alt gikk i grus, fysisk, psykisk og økonomisk…. alt som jeg tenkte og hadde lært at ble verdsatt i samfunnet.
I dette opplevde jeg å få et valg. Et valg om å fortsette å leve og snu om på mitt levesett eller ikke.

Jeg valgte livet og alt hva det måtte bringe.

Det å bli utbrent lærte meg mye om meg selv og de virkelige verdiene i mitt liv.


Denne lærdommen førte blant annet til min utdannelse og fordypning innen InnerLife Massasjeterapi, Tantrisk massasje og Sjamanisme.

Tradisjonen innen sjamanismen jeg har valgt å fordype meg i, utfyller for meg energiforståelsen i Tantra. Jeg har lært og lærer fremdeles mye om menneskets indre og ytre natur, som igjen er knyttet til naturen rundt oss.


Derfor har jeg også begynt å bringe inn sjamanistiske vinklinger inn i blant annet kvinnekveldene og Fullmånemassasjen jeg holder på Soon Energy Center og Tantrasenteret i Oslo.