HildeAradia Holten


• Individuelle timer i Tantrisk massasje

• Livsveiledning & samtale

• Parveiledning

• Individuell kursing i Tantrisk masasje

• Parveiledning via Zoom

• Kvinnekvelder og workshop


Hilde Aradia tilbyr individuelle timer i Son, Kongsvinger og Oslo.Hilde Aradia & Grete reiser også til andre steder i Norge for å holde workshop. Ta kontakt om du ønsker at vi holder workshop der du er.


LITT OM HILDE ARADIA SIN HISTORIE OG TANKER OM TANTRA & SJAMANISME

Tantra for meg er livet, alt som livet består av og bevisstheten som springer ut av erfaringen. Erfaring skaper bevissthet, hva jeg gjør de erfaringene til og hvordan jeg møter de, gjør at jeg blir deltagende i livet.
Det former livet, det mykgjør livet og det helliggjør livet, for meg.Derfor er Tantra for meg å veve sammen kontrastene som livet består av, forme de inn slik at det skapes en større bevisstgjøring, i det daglige, i det seksuelle, i det indre og det ytre. Tantra er for meg å ta ansvar for mine valg, både de bevisste og ubevisste, for den jeg er her og nå, og som er i evig forandring.


Gjennom min spirituelle reise og tantraen har jeg lært og erfart at min kropp er hellig, at den ønsker å bli imøtekommet med respekt, så varsomt og omsorgsfullt som mulig, slik at den kan åpne opp for sin erotiske livskraft, sin egen melodi og sin egen indre dans.
Slik at jeg kan ta imot egen skjønnhet, nytelse og glede.


Jeg har levd et liv med mange kontraster og samlet meg mange erfaringer på liv og død. Det gjør at jeg får lyst å dele disse erfaringene med andre.

I 2001 møtte jeg den berømte “veggen”, livet som jeg kjente til falt fra hverandre.

Jeg var så innviklet i alle andres forventninger og tanker om hvem jeg var.

Jeg var blitt borte fra meg selv, blitt identitetsløs og jeg følte meg som en “levende død”. Noe i meg var totalt på avveie. Dette startet for alvor min vei inn til bevisstheten om hvem jeg er. Det var ikke lett å begynne å vikle seg ut av det innviklede, det tillærte.


Tankene var mange og fortvilelsen stor, for jeg hadde ikke lært å være tro mot meg selv, ei heller å tro på meg selv og mine evner. Men jeg var mega flink til å tilpasse meg andre eller å gå under radaren. Jeg måtte begynne å eie valgene mine, ta ansvar for eget liv, finne tilbake til meg, begynne å skape en balanse i mine valg, en balanse i mitt ytre levde og mitt indre levde liv.


Siden den gang har jeg har utdannet meg innenfor emner som jeg liker og som faller naturlig for meg. Siden 2011 har jeg tatt imot klienter til individuelle behandlinger innenfor både terapi, massasje og parveiledning.


I 2014 startet jeg og to kvinner opp Na-Ku-Hel Kongsvinger, et lavterskel møtested for alle. Her var jeg daglig ansvarlig for drift av huset, derunder en kafe, div. grupper og arrangementer.


Fra 2017 har jeg vært en av syv kvinner som har driftet og bygd opp Tantrasenteret i Oslo. Her har jeg vært ansvarlig bl.a. for nettsider og regnskap, samt annen daglig drift, ved siden av å holde kvinnekvelder, tantra kvelder, workshops og individuelle klienter.


Jeg jobber som tantrisk massør, veileder og terapeut. Jeg har i 4 år holdt kvinnekvelder, tantrakvelder og workshop på Tantrasenteret i Oslo, samt 2 workshops på Oslo Tantra Festival. Jeg har nå mer enn 15 års erfaring innenfor spiritualitet og personlig utvikling.

Deriblant ligger Rainbow Reiki, Clairvoyance, Tantra for kvinner og Usui Reiki.


Noe av min spirituelle læring har vært ved:
InnerLife-Akademiet som InnerLife -Terapaut, -massør og coach, deretter InnerLife
Tantrisk massør og veileder. Er nå på Yggdrasil Sjamanskole, hvor jeg er senior sjaman.