Vi jobber på benk og utfordrer din evne til å gå fullt og helt inn i nærvær, samspill og glede over å ta imot nytelse i egen kropp uten å måtte gi noe tilbake. Den seksuelle energi, som fremheves i Tantrisk massasje, har så mange flere oppgaver enn det vi forbinder med sex. Vi har få tanker om at denne unike energien i kroppen vår er den som forener oss til den hellige siden ved livet.


Formålet med Tantrisk Massasje er å styrke opplevelsen av din erotiske livskraft på en måte som helliggjør kroppen din. Massasjen gis med lange, rolige og sensuelle strøk, du lærer å frakoble nytelsen fra sex og i stedet bringe energien opp til ditt hjerte.

Det er heller ingen krav om å være naken under massasjen, det er lov å ha på undertøy.

NB! Den Tantriske Massasjen vi underviser i og jobber med inneholder ikke massasje av genitalier eller underliv, men stimulerer kroppens erotiske energiflyt.

Tantrisk massasje kan ikke sammenlignes med andre former for massasje, den kan åpne opp for nærvær, glede og nytelse på en måte som kan virke dypere og mer favnende i deg selv.

Terapeuten bruker langt mer av sin kropp og innlevelse, er langt mer åpen og nær enn du kanskje er vant med fra tradisjonell eller annen type massasje. Tantrisk massasje er således et nært og åpent samarbeid mellom massøren og deg som mottager.

Men vi må få tillegge at i vårt indre landskap rommes så mangt og meget fra et levd liv, derfor kan Tantrisk massasje også åpne for en prosess som kan brukes inn mot egen personlighets utvikling.

Tantrisk massasje for kvinner er annerledes enn for menn. I et Taoistisk ordspråk sies det at «seksualiteten er kvinnens hemmelighet». Tantra-massasje for kvinner er rettet mot å åpne den energi som allerede finnes i kroppen vår, men som ligger fortrengt av kulturen. Slik at din naturlige energi igjen kan bevege seg fritt og naturlig i din kvinnelige kropp.

FOR KVINNEN


For deg som kvinne kan det være uvant å motta en så nær berøring fra en annen kvinne. Under massasjen er det en fordel om du er naken, men ikke et kriterie.

Da er det viktig ikke å tenke kjønn og sex, men at det er et medmenneske som stiller seg til rådighet for å gi deg muligheten til å gjenkjenne din sensualitet og seksuelle livsenergi gjennom din evne til nytelse.

FOR MANNEN


For deg som mann kan det å oppleve at massøren på en kreativ og sensuell måte berører deg over hele din kropp (med unntak av penis), er spesielt.


Som mottager er det en fordel at du er naken under massasjen, men ikke et kriterium. Det kan oppleves erotisk, men prøv å forstå at det du opplever, handler om nytelse som kan bringe deg innover mot din egen sjel. Kommer likevel projeksjonen på henne og dermed ereksjonen, er det helt greit. Hun vil hjelpe deg innover igjen.

FOR ALLE


Det snakk om trening på å være fullt tilstede i Nytelsen. Gradvis blir du kjent med din egen, erotiske kroppsenergi som et nærvær i deg selv.

Gradvis oppdager du hva det vil si å tillate din seksuelle energi å gi deg denne levende erotiske opplevelsen som forbinder deg til en utvidet bevissthet om deg selv. Den seksuelle energien i kroppen din har den funksjon at den kan forbinde deg til dypere nivåer av den du er, ditt Selv, som kan få deg til å innse at ditt liv på jorden faktisk er Hellig.